Jag går in i trädgården. Det finns 34 personer. Du dödar 30.

Riddle: Om du får det här är du en kritisk tänkare. Jag går in i trädgården. Det finns 34 personer i trädgården. Du dödar 30. Hur många människor finns i trädgården?

Numera är denna gåta så populär på sociala medier. Det är inte så enkelt. Låt oss titta på svaret.

För det första är bakgård och trädgård samma plats. Svaret är enkelt om vi tänker på att trädgård och trädgård är samma plats.

För det andra, om du dödar 30 personer i trädgården flyr andra 4 personer från trädgården.

Slutligen dödade 30 personer, fyra personer flydde från bakgården. Endast mördaren var där. Så rätt svar är 1 person i trädgården.


Leave a Reply

Your email address will not be published.